KOCIOŁ PIROLITYCZNY NA PALIWA STAŁE  PK 49 

Moc nominalna 49 kw

Kocioł pirolityczny ROJEK PK 49/PK BIO 49 do ręcznego załadunku drewna — max. długość drewna 530 mm wilgotność drewna max 20% moc cieplna 14 – 18 MJ/kg lub węgiel brunatny frakcja 20 – 40 mm wilgotność opału max. 15 %, moc cieplna 14 – 20 MJ/kg.

Na węgiel brunatny kocioł jest certyfikowany w klasie 4 zgodnie z normą ČSN EN 303-5.

Na drewno kocioł posiada atest 4 /PK 49/ i 5 /PK BIO 49/ zgodnie z normą ČSN EN 303-5.

Korpus kotła wykonany jest z wysokogatunkowej stali, blacha wewnętrzna o grubości 5 mm, pozostałe powierzchnie o grubości 4 mm.

PK 49

DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa 49 kW
Sprawność 87 %
Średnica komina 159 mm
Elektryczny wkład 76 W
Napięcie 230 V / 50 Hz
Objętość zbiornika 180 l
Ilość podgrzanej wody 130 l
Średnica dopływu a odpływu wody DN G 2″
Wysokość komina 574 mm
Rozmiar: (W x H x D) 916 (784) x 1 232 x 1 408 mm
Klasa zgodnie z PN/EN 303-5 4
Klasa efektywności energetycznej drewno / węgiel A + / C
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) drewna / węgla 113 / 77
Sezonowa efektywność energetyczna drewna / węgla 78 % / 77 %
Emisje z kotłów zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/1189 EKODESIGN
Zalecane paliwo suche drewno 15 – 17 MJ/kg
Max. Średnica/dlugosc drewna 250/ 530 mm
Wilgoci paliwa 12 – 20 %
Zapotrzebowanie drеwna przi mocy nominalnej 13,9 kg/h
Zalecony ciąg kominowy 10 – 19 Pa
Waga kotla 615 kg

Gwarancja 3 lata

Górne ładowanie komory spalania – bardzo łatwe i szybkie

  • Większa objętość komory spalania (180 l)
  • Wysoka wydajność
  • Kotły spełniają klasę 4 i 5 w zależności od stosowanego paliwa zgodnie z normą ČSN EN 303 – 5
  • Max. długość drewna 530 mm
  • Dłuższy czas dopalania komory spalania do 7 – 9 godzin w zależności od jakości drewna i mocy kotła
  • Łatwe czyszczenie wymiennika za pomocą uchwytu i drzwiczek wyczystkowych dostępnych z zewnątrz
  • Kotły sterowane są przez sterownik elektroniczny, który steruje: wentylatorem wyciągowym, temperaturą wody w kotle – załączaniem pompy i wyłączaniem wentylatora, kontrolą temperatury wody, pracą ręczną lub automatyczną, czasem rozpalania paliwa, pracą ręczną rozpalaniem , regulacja prędkości wentylatora, czujnik spalin, ochrona kotła i regulatora, alarm dźwiękowy, wybór języków.

Regulator wyposażony jest w program zPID

Oprócz standardowych czujników regulator wyposażony jest również w czujnik spalin. Kontroluje temperaturę spalin oraz temperaturę wody kotłowej.

Kotły do ​​załadunku ręcznego model ROJEK PK zaleca się eksploatować ze zbiornikami akumulacyjnymi.

Min. zalecana objętość zbiornika akumulacyjnego z kotłem ROJEK PK 49  2000 l

Ty też możesz być zainteresowany